Navrhujeme snížení daně z nemovitosti

Navrhujeme snížení daně z nemovitosti

Zastupitelstvo bude hlasovat o našem návrhu na snížení daně z nemovitosti.
V našem městě je daň z nemovitosti 2x vyšší než v okolních obcích. Ze 167 obcí třebíčského okresu má pouze 5 z nich tak vysokou daň. Je tomu tak od roku 2011, kdy navýšení prohlasovalo zastupitelstvo v čele s panem starostou Bařinkou.
Náš návrh přichází v době, kdy je extrémně důležité nezatěžovat občany ani firmy zbytečnými poplatky, protože se očekává období ekonomického zpomalení. Vhodná chvíle pro změnu se nabízí právě teď.