I přestože bylo projednáváno rekordních 48 bodů, zasedání jsme zvládli v poměrně slušném čase.
Poměr sil byl 10:10 a bylo jasné, že koalice i opozice bude muset udělat určité ústupky, abychom jednání nezablokovali (ke schválení jakéhokoliv bodu je potřeba 11 hlasů). Z tohoto pohledu si velice vážíme toho, že jsme drtivou většinu bodů společně schválili (včetně rozpočtu na 2019) a byla vidět ochota navzájem ustupovat ze svých požadavků ve prospěch města.

Jaké byly nejdůležitější body, které jsme projednávali?

➡️ V úvodu se dlouze diskutovalo o změně jednacího řádu. Předkládané nové znění mělo z našeho pohledu několik nedostatků, které ohrožovaly možnost férové diskuze🤫. Jsme velice rádi, že SOMB stáhlo novelu jednacího řádu z programu. Dohodli jsme se, že se sejdeme na pracovní skupině, kde společně připravíme všechny detaily. Našim cílem je, aby jednací řád umožňoval diskuzi i efektivní řízení celého zasedání.

➡️ Důležitým bodem byla volba kontrolního a finančního výboru. Oba výbory mají na starost kontrolu činnosti a hospodaření města. Po radniční koalici jsme žádali, aby stáhla z kandidatury některého ze svých členů (míst ve výborech bylo 7, ale kandidátů 8). Nepřipadalo nám logické, aby koalice měla veškerou moc výkonnou (starostu, místostarostu i radu) a ještě k tomu měla většinu v kontrolních orgánech, které na ně dohlížejí. Bohužel se tak nestalo, a tak – abychom nezablokovali jednání i vlastní činnost výborů – jsme stáhli jednoho kandidáta my. Ve finančním výboru je tedy Jan Švaříček (předseda) a František Dostál a v kontrolním výboru nás bude reprezentovat Drahoš Bastl a Jiřina Veselá.

➡️ Schválili jsme výkup dalšího pozemku pro chystanou průmyslovou zónu. Ještě zbývá hodně práce, ale přibyl další díl do skládačky.

➡️ Schválili jsme žádosti o dotace na opravu chodníků v Jackově a na multifunkční sportovní povrch pro hřiště za ZŠ Havlíčkova.

➡️ Podpořili jsme příspěvek pro provoz prodejny ve Vesci, bez kterého by pravděpodobně prodejna svůj provoz ukončila.

➡️ Nejdůležitějším bodem byl rozpočet města na rok 2019. Moravské Budějovice budou hospodařit se 180 923 830 Kč📈. Ačkoli jsme měli k některým položkám výhrady, rozpočet jsme podpořili. Největší diskuze proběhla u příspěvku na provoz ZŠ Havlíčkova, který byl oproti loňskému roku ponížen. Rada města do rozpočtu nezapočítala příspěvek na provoz plaveckého bazénu 🏊‍♀️ a DDM. Dohodli jsme se, že proběhne jednání zástupců školy a Rady města a na dalším zastupitelstvu případně schválíme dofinancování provozu bazénu a DDM.

➡️ Vyšší dávku emocí vyvol návrh na mimořádné odměny pro bývalého pana místostarostu a současného starostu. Z našeho pohledu jsme v jejich působení nenašli nic mimořádného, nad výkon běžné agendy, za co bychom je měli ocenit. Při hlasování jsme se zdrželi a jejich finanční odměny tudíž nebyly schváleny (nehlasovali jsme se ani pro odměny ostatních zastupitelů, včetně našich). Výsledek vzbudil značné emoce na sociálních sítích, když pan starosta po hlasování řekl, že odměny chtěl darovat na podporu dětského bruslení. Zajímavé diskuzní vlákno najdete tady: https://www.facebook.com/groups/775196655872582/permalink/2086722241386677/ a naše vyjádření si přečtěte zde: https://www.facebook.com/…/a.154979442002756/327106371456728

✔️ Měli jsme toho na projednání opravdu hodně a jsme rádi, že jsme u většiny bodů našli společnou řeč napříč politickým spektrem.

👍 Vážíme si přístupu SOMB, které otevřelo možnost pro společnou tvorbu jednacího řádu.

Jaké bylo 1. pracovní zastupitelstvo?