Mgr. Jan Švaříček
– Starosta TJ Sokol Moravské Budějovice

Zajímám se o veřejné dění. Nápady a energií chci přispět k rozvoji našeho města. Nebojím se říkat věci, tak jak jsou, a za svými názory si stojím. 

Otevírám diskuze na témata, o kterých by veřejnost měla vědět. Moravské Budějovice, stejně jako každé město, mají slabé stránky. Jde mi o to nezametat je pod koberec. Nabízím jejich řešení. V Budějovicích vidím obrovský potenciál. 

Můžete mě sledovat na facebooku, instagramu nebo mi napište na svaricek@zabudejovice.cz

Ing. Drahoslav Bastl
– Vedoucí provozu Technických služeb Moravské Budějovice, bastl@zabudejovice.cz

Svůj volný čas věnuji naší obci – jsem předseda Osadního výboru Vranín a starosta SDH Vranín

Znám problematiku spolků, přidružených obcí, komunálních služeb, fungování města a nabízím praktická řešení v těchto oblastech. Celý život komunikuji s občany, naslouchám jim a podněty přenáším do chodu města i naší vesnice. Chci město nejen fungující, ale i žijící.

Mgr. Olga Honsová
– Učitelka angličtiny a ruštiny na Gymnáziu a SOŠ, honsova@zabudejovice.cz

Celý život pracuji s mladými lidmi. Myslím, že alespoň z části chápu jejich potřeby a motivaci k tomu neodcházet z našeho města. To vidím jako prioritu.

Vytvořit město atraktivní pro mladé a vzdělané lidi, kteří by se sem chtěli po studiích vracet, zakládat rodiny, firmy, vytvářet pracovní místa…prostě zůstat a podílet se na rozvoji města.

František Dostál
– ředitel ZŠ, dostal@zabudejovice.cz

Od roku 1990 jsem ve funkci ředitele Základní školy Moravské Budějovice, Havlíčkova.

Nejsem a nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. V našem městě jsou moje názory nejbližší názorům místních členů ODS, proto jsem za ně kandidoval při místních volbách.

Mohu nabídnout zkušenosti dlouholetého pracovníka ve školství.

Ing. Jaroslav Doležal
– Ředitel SŠ, dolezal@zabudejovice.cz

Od roku 1990, kdy jsem se stal zastupitelem, cítím stále velký dluh vůči mladým, pro které nevytváříme v našem městě dostatečně zajímavé a atraktivní místo pro život.

Ve společné kandidátce ODS a sdružení Za lepší Budějovice vidím spojení životních zkušeností s ohromnou energií mladé generace, která má velký potenciál měnit věci tak, aby stálo zato v našem městě žít a do našeho města se vracet.

Mgr. Petr Stejskal
– Kouč, konzultant, stejskal@zabudejovice.cz

O politiku se zajímám odjakživa a je pro mne zásadní, aby v ní přibývalo více lidí, kteří mají chuť a motivaci dělat dobré věci pro lidi kolem, ne jen pro sebe.

Jsem přesvědčený, že Budějovice a okolní obce mají velký  nevyužitý potenciál být atraktivnějším místem. Věřím že aktivně vtáhneme občany Budějovic a okolí do řešení toho, co chtějí mít v obci pro svůj život.

Ing. Jiřina Veselá, DiS.
– Zootechnička, starostka SDH Lažínky, vesela@zabudejovice.cz

Druhé volební období jsem členkou osadního výboru v Lažínkách. Aktivně se podílím na fungování obce a pořádání kulturních akcí.

Ráda bych přispěla ke zlepšení vztahů mezi městem Moravské Budějovice a jeho integrovanými obcemi.  Chtěla bych vytvořit lepší podmínky pro rozvoj vesnic. Ve svém volném čase se věnuji rybaření a hasičskému sportu.

Ing. Yvona Švaříčková
– Učitelka SŠ, svarickova@zabudejovice.cz

Náš tým mě motivuje k tomu, že věci veřejné lze prožívat a dělat jinak. Máme společně obrovskou energii. Já přináším svoje dlouholeté zkušenosti. Chci změnit pohled na komunální politiku – je to opravdová starost o společný život v obci. Jsem zastupitelka města – protože zájem o věci veřejné mám za naprostou samozřejmost, bez něj to snad ani nelze.