NECHCEME NÁHUBKY PRO ZASTUPITELE

Na pondělní zastupitelstvo Rada města předložila zásadní změnu jednacího řádu. Kdokoli bude moci kdykoli navrhnout ukončení diskuze a o tomto návrhu se bude hlasovat. Pokud se koalice rozhodne, může kdykoli zamezit diskuzi (prakticky omezí veškeré kontrolní mechanismy). Návrh jednacího řádu je zásadním zásahem do demokratických principů. 
Příčina dlouhých zastupitelstev není exhibicionismus zastupitelů (jak se dočítáme v novinách), ale skutečnost, že Rada svolává zastupitelstvo pouze 4x ročně. Např. teď v pondělí nás čeká 48 bodů programu. Jen přečíst tyto body zabere několik hodin.  Řešením je tedy častější zasedání zastupitelů, férová a faktická diskuze. 

NECHCEME NÁHUBKY PRO ZASTUPITELE