Na zastupitelstvu 13. května jsme měli na programu celkem 50 bodů. Většina se týkala prodejů bytů nebo pozemků. Ze schválených témat vybíráme ta, která vás mohou zajímat nejvíce:

– Podařilo se nám prosadit vysílání záznamů zastupitelstva na KTVMB – sice se bude vysílat s týdenním zpožděním, ale jsme rádi, že se tato věc podařila a že se můžete podívat na záznam, pokud to v pondělí nestihnete v přímém přenosu.

– Právě se opravuje několik nemovitostí a vznikají v nich nové byty (Bílý dům, budova bývalé SOŠ u autobusového nádraží, vila naproti bowlingu). V dohledné době bude ve městě k mání velké množství nových bytů, což vítáme. Byli jsme starostou města ujištěni, že majitelé nemají zájem, aby v těchto bytech bydleli sociálně nepřizpůsobiví a problémoví obyvatelé. Vedení města jsme upozornili na možnost, že město může v těchto lokalitách místní vyhláškou pozastavit vyplácení dávek na bydlení.

– Seznámili jsme se se závěrečným účtem města za rok 2018. Výrazně nás znepokojila informace o reálném zadlužení Budějovic. K 1. 1. 2019 město dlužilo 94 092 818 Kč, což je 55 % ročních příjmů. Přitom tzn. “fiskální pravidlo” určuje hranici 60 % – pokud bychom tuto hranici překročili a dluh nesnižovali, mohly by být městu pozastaveny daňové příjmy. V praxi to znamená, že už nemáme možnost vzít si další úvěr – v případě nějaké akutní potřeby či velké havárie.

– Podpořili jsme dotaci pro COOP ve Vesci – je pro nás důležité, aby prodejna byla na vesnici zachována.

– Radní schválili podporu projektu Děti do bruslí.

– Zásadní diskuze proběhla okolo investic a jejich financování. Již je jisté, že se v nejbližších letech nebude dělat podchod pro pěší na ulici Husova. Městu se uvolnilo 7,1 mil. Kč, které se budou investovat jinde. Vedení města navrhovalo tuto částku dát na vybudování zpevněného parkoviště u vlakového nádraží (u pošty) a na chodníky. Přitom je dlouhodobě v havarijním stavu bazén v ZŠ Havlíčkova a hrozí jeho zavření. Po hodinové diskuzi se podařilo prosadit, aby město na opravu bazénu vyčlenilo 5 mil. Kč a dalších 5 mil. Kč schovalo do rozpočtové rezervy (a použije se také na bazén). Celková oprava bazénu bude stát mnohem více než 10 mil. Kč a bude třeba hledat další možnosti financování. Plavat se v bazénu ZŠ Havlíčkova učí naše děti i žáci ze širokého okolí a oprava jeho havarijního stavu je pro nás jednou z priorit.

– Schválili jsme příspěvky na celoroční činnost sportovních a volnočasových organizací.

– Podařilo se prosadit náš návrh na symbolické zvýšení odměn pro lidi, kteří pracují na vesnicích v osadních výborech. Chceme, aby lidé, kteří vedou vesnice, za to byli náležitě odměněni.

– Na návrh Mgr. Anny Prokopové jsme téměř jednomyslně odsouhlasili odejmutí čestného občanství Klementu Gottwaldovi.

– Urgovali jsme žádost o změnu otevírací doby na hřbitově. Měli jsme od vás několik podnětů na rozšíření doby, kdy je brána otevřená.

– Pro příští zastupitelstvo chceme ve spolupráci s ostatními stranami připravit drobné úpravy v procesu jednání. Přejeme si, aby jednání probíhala rychleji a bylo na nich méně formálních přednesů, které schůze protahují.

Příští zastupitelstvo bude pravděpodobně v srpnu.

O čem jsme rozhodovali na květnovém zastupitelstvu