Na zasedání zastupitelstva 4. 11. 2019 jsme projednávali celkem 45 bodů. Většina z nich se týkala prodejů/koupí pozemků a v programu jsme se rychle posunovali od jednoho bodu k druhému.

Větší emoce vzbudila 2 témata:

1. Odměny pro zastupitele

Vedení města navrhlo 9 zastupitelů na odměny (ve výši dvojnásobku měsíční odměny). Z našeho pohledu byl nejasný výběr navržených osob (nedostali jsme uspokojivé vysvětlení, proč byli navrženi konkrétní zastupitelé a jiní nikoliv). Smutné bylo i odůvodnění navržených odměn – většinou se jednalo o „aktivní účast na komisích“. Vedení města nepředložilo žádné podklady, kterými by objektivně odůvodnili mimořádné výkony zastupitelů.

Náš tým zastupitelů považuje práci pro město za poslání. Rozhodli jsme se tak dobrovolně, protože chceme přispívat k rozvoji města. Pracujeme v komisích a výborech – práce odvádíme hodně, ale adekvátní odměnu přijmeme, až bude finanční situace města stabilní.

Na odměnách mělo být vyplaceno celkem 263 601 Kč (z toho ½ připadá na odměnu pro starostu). V době, kdy vedení města často zdůvodňuje svá rozhodnutí nedostatkem financí v rozpočtu, nám přijde absurdní vyplatit čtvrt milionu na odměnách.

Proto jsme hlasovali PROTI všem návrhům na odměny.

2. Vyhláška o regulaci hlučných činností

Vedení města doporučilo ke schválení vyhlášku, která by omezovala hlučné činnosti o nedělích. Mezi ně patřilo omezení sekaček, cirkulárek, motorových pil a podobných hlučných zařízení.

Z našeho pohledu nebyla vyhláška dobře připravena. Nebyly v ní popsány výjimky (např. bubny na zimáku), byla by těžko vymahatelná, snadno zneužitelná a hlavně neproběhla žádná veřejná diskuze na toto téma.

Když jsme se o vyhlášce dozvěděli, vyvolali jsme rychlou anketu a diskuzi na facebooku. Do hlasování se zapojilo 183 obyvatel a 87 % z nich bylo proti vyhlášce.

Z vnitřního přesvědčení a také kvůli nepřipravenosti vyhlášky naši zastupitelé hlasovali PROTI a vyhláška nebyla přijata.

Zastupitelstvo se tentokrát nevysílalo v televizi – těsně před začátkem vysílání vyhořela v ústředně kabelové televize elektronka E-13. Protože se nám v předešlých měsících podařilo prosadit vysílání záznamů, budete se moci na zastupitelstvo podívat příští týden. Také jej najdete v archivu na webu města.

Další zastupitelstvo se sejde již 2. prosince a na programu bude především rozpočet 2020.

Vaše nápady, podněty a připomínky nám můžete psát na svaricek@zabudejovice.cz

Zamítli jsme vyhlášku o regulaci hlučných činností