Na pondělním Zastupitelstvu města 25. 2. 2019 jsme měli na programu 29 bodů. Vybíráme pro vás ty nejzajímavější:

  • Přivítali jsme nové členky zastupitelstva paní Mgr. Annu Prokopovou (KDU-ČSL) a paní Jiřinu Jínovou (KSČM), která se současně stala radní města. Oběma dámám gratulujeme a těšíme se na spolupráci.
  • Schválili jsme záměr prodeje pozemku s montážní rampou dole v ulici U Vodojemu. Případným zájemcům o koupi doporučujeme předem navštívit odbor OSRI a osobně s úředníky probrat podmínky, které s koupí rampy souvisí.
  • V obcích, které spadají pod Mor. Budějovice (Jackov, Lažínky, Vesce, Vranín), proběhly volby do osadních výborů. Osadní výbory jsou takovým zastupitelstvem obce a občané na nich řeší běžný provoz i složité problémy. Chceme obce více podporovat, a proto jsme v diskuzi požadovali navýšení počtu členů osadních výborů z 5 na 7 (byl to požadavek od některých obcí) a navýšení odměn pro tyto lidi. Pro  srovnání: zastupitel Mor. Budějovic má za svoji funkci 1 974 Kč a člen osadního výboru (řídí celou vesnici) pouze 400 Kč. Vedení města přislíbilo schůzku se zástupci obcí, na které budou tyto věci projednávat. Snad již na příštím zastupitelstvu budeme schvalovat lepší ocenění práce lidí na vesnicích.
  • V ulicích Šafaříkova a Mánesova přibudou nové kamery. U tohoto bodu jsme se zdrželi hlasování, protože nesouhlasíme s dalším rozšiřováním kamerového systému a projekt, ze kterého budou kamery částečně financované, nám nepřišel ekonomicky správně nastavený (město bude na nové kamery doplácet 245 000 Kč).
  • Další bod z našeho programu se snad podaří naplnit a na kabelovou televizi by se měly vrátit záznamy zastupitelstev. MAME v současné době testuje proces anonymizace osobních údajů. Nic nebude také bránit tomu, aby byl archiv videí i na webu města. Budete se moci na zastupitelstvo podívat kdykoli a odkudkoli.
  • Diskutovali jsme o roli městského architekta. V současné době se Ing. arch. Zdeněk Svoboda stal stálým hostem Rady města (s poradním hlasem). Z tohoto rozhodnutí vedení města máme velkou radost a oceňujeme ho.
  • Na závěr jsme diskutovali o zdravotní péči – hodně lékařů je v předdůchodovém věku. Budeme rádi, když vedení města aktivně vstoupí do jednání s doktory a společně se podaří zajistit nové lékaře pro budoucí roky.

Příští zastupitelstvo bude pravděpodobně v květnu. Vaše nápady, podněty a připomínky nám můžete psát na svaricek@zabudejovice.cz.

Zprávy ze zastupitelstva